Карта на Сайта

Намерени по сатурация

Пръстов пулсов оксиметър OXY gen Test

Пръстов пулсов оксиметър OXY gen Test

Пръстов пулсов оксиметър OXY gen Test Пръстов пулсов оксиметър OXY gen Test Санитарни продукти Пулсов оксиметър отчитащ кислородната сатурация в кръвта /насищането на кръвта с кислород/. Предназначен за проверка на кислородната сатурация (насищане) на артериалния хемоглобин и честотата на п...

x