Карта на Сайта

Галиев термометър Vedo Eco Plus

Vedo Eco Plus

PIC solution

Галиев термометър Vedo Eco Plus

  • екологичен – термометър без живак
  • съдържа смес от химичните елементи: галий, индий и калаена сплав
  • време за измерване – 4 мин.
  • Прецизен термометър
  • прозрачна кутия за съхранение

Инструкция за употреба

x