Карта на Сайта

Професионален апарат за кръвно налягане Professional Check

Professional Check

PIC solution

Професионален апарат за кръвно налягане Professional Check

  • измерва чрез аускулаторния метод
  • дигитална, светеща „живачна” скала
  • висока резолюция (1 mm Hg)
  • изключително прецизен и надежден
  • маркер за систолично/ диастолично кръвно налягане
  • апарат за измерване на кръвно налягане с автоматично калибриране
  • клинично валидиран в съответствие с E.S.H. протокол
  • подходящ за професионална употреба
  • 2 /две/ години гаранция

Инструкция за употреба

x